Drive-in система

Drive-in – Тя включва мотокар, който влиза в стелажа от едната страна, за да зареди или изтегли палети, които се съхраняват по-дълбоко.

Видове системи

Стелажите от този дизайн са доста широко разпространени и осигуряват отлично оползотворяване на складовото пространство. Всъщност багажните стелажи са подобрена система за съхранение без багажно отделение, но с по-добър достъп до товара и по-висока надеждност на неговото съхранение. Системата от входни стелажи позволява да се използват до 85% от площта за съхранение поради премахването на работещите коридори между стелажите. Този тип стелажи е идеален за съхранение на един и същи вид стоки с голям брой палети за всеки артикул. Повече информация за стелажни системи може да намерите в сайта за стелажи на 4storebg.com.

Редът на товарене и разтоварване на стелажи

Едностранен и двустранен принцип на LIFO. По този начин всички операции по товарене и разтоварване се извършват от предната страна. С тази схема, раздалечени зони на товарене и разтоварване на стоки. Това намалява площта на склада, но увеличава скоростта на обработка на продукта. Процедурата за товарене и разтоварване на стелажи.

Предимства на входните стелажи:

Максимално използване на пространството за съхранение. Идеално решение за съхранение на голямо количество от един и същи вид стоки, когато бързият оборот – или директният достъп до който и да е палет не е решаващ фактор. Възможност за използване на различни видове товарни палети. Възможност за обслужване на стелажни системи от двете страни, когато движението на стоки при товарене и разтоварване се извършва отделно.

Ние предлагаме:

1. Консултация със специалист с подробни отговори на въпроса: „кой, къде, защо, как и защо?“
2. Създаване на скица на проекта, поставяне на стелажи, ако е необходимо.
3. Отпътуване на специалист за измерване, при наличие на нестандартни размери на помещението (както и при тяхно отсъствие), или нестандартни желания на клиента по отношение на стелажното оборудване
4. Монтаж на оборудване.

Call Now Button