fbpx

Самоносещи складове

Сградите от стелажи са технологично усъвършенствани решения за съхранение, които позволяват съхранението на палетизирани стоки на голяма височина, служещи както за система за съхранение, така и като поддържаща конструкция, върху която са закрепени страничните и покривните облицовки.

Системи за съхранение – самоносещ склад

Една от основните им характеристики е, че стелажът представлява устойчивата структура на склада.

Тези системи са предназначени за поддържане на товара, както и на външната облицовка, натоварването от вятър, снежните натрупвания или сеизмичните действия, съответстващи на местоположението на склада.

Предимства

  • Няма изискване за изграждане на конвенционална складова сграда за поставяне на стелажи.
  • Самият стелаж е структурата на сградата.
  • Максимално използване на наличното пространство.
  • Най-доброто решение за съхранение на стоки на повишени височини (възможно е над 40 м височина).
  • Гъвкава и приспособима към необходимите изисквания за съхранение (тегла, размери и др).
  • Автоматизирани системи с високи нива на производителност.
  • Всяка сграда е уникална по рода си, със собствена спецификация по изисквания на клиента.

Това е  правилен отговор на логистичните проблеми, с високо ниво на автоматизация и производителност, което води до намаляване на разходите в операциите.

Целият процес започва с концепцията и дизайна на най-подходящото решение за съхранение, съобразно приложимите норми и най-напредналото ниво на техниката, производството на стелажни компоненти и монтажните работи.

За проектиране се използват усъвършенствани 3D програми и анализ на крайните елементи, които позволяват оптимизацията на конструкцията да поддържа собственото си тегло, съхраняваните стоки, силите, произведени от товаро-разтоварното оборудване, както и вятърни, снежни и сеизмични действия.

Заедно с високата плътност на съхранение, времето за подготовка на поръчките, както и грешките при избора могат да бъдат съществено намалени.

За неговото проектиране са важни следните критерии:

  1. Теглото на товарните единици.
  2. Сили, произведени от автоматична техника за обработка на материали.
  3. Външни сили, действащи върху сградата, облечена в стелаж, като сеизмични движения, както и натоварвания от вятър и сняг.

Изграждане на самоносещ склад

Да намерим заедно най-доброто решение