Home 9 Услуги 9 Проектиране на стелажи

Проектиране на стелажи

Висококачественият дизайн на стелажни системи е ключът към високоефективната работа на склада. Изготвянето на системи за съхранение е дълъг и сложен процес. За да се получи достоен резултат, е необходимо да се използва измервателно оборудване, специални знания в областта на складовата логистика, компютърни програми. Проектиране на стелажи. Безопасността, надеждността и експлоатационният живот на склада пряко зависят от качеството на работата по неговото планиране. Ето защо е важно да изберете надежден и опитен изпълнител. Не е достатъчно просто да поставите стелажите в склада. Оптимално оборудване на съществуващите помещения или проектиране на изграждането на нов склад може да се извърши само след получаване на цялата необходима информация за организацията на планирания работен поток. Процесът на проектиране може да бъде разделен на няколко важни етапа.

Етапи на проектиране:

Консултации. На този етап от работата е необходимо да се обсъдят всички ключови точки на бъдещото сътрудничество. Определяме задачите, които трябва да бъдат решени, за да бъде постигната основната цел – максималната оптимизация на работата на склада. Трябва да идентифицираме варианти за изграждане на логистика в склада и да разберем желанията на клиента, неговата визия по отношение на застроените площи. На този етап разработваме всички необходими подробности, които ще повлияят на крайния резултат от работата и без които успешният проект е невъзможен. Анализ на обекта. Нашите специалисти посещават обекта, където се извършва мащабна работа за измерване на склада. Този процес включва: измерване на склада с помощта на съвременни инструменти и оборудване, фотографиране на получените резултати; начертаване на измервания по планове или чертежи на помещенията. На последния етап се изготвя чертеж, посочващ получените данни, площта на помещенията се изчислява с помощта на различни методи със задължителното съставяне на експликации. Така се изготвя първичната техническа документация, която е необходима за разработване на технически спецификации и създаване на проект.

Разработване на проекта

Проектиране на стелажни системи. В процеса на проектиране, нашите специалисти, освен параметрите на помещението, трябва да направят и някои изчисления. Те са необходими за организиране на оптималната схема на функциониране на склада. Те включват, анализ на потока на стоки от склада и до склада, включително и планиране. Идентифициране на честотна лента за съхранение, разработване на схеми за движение на складово оборудване и персонала по време на транспортиране, съхранение, експедиране на продукти. Определяне на броя и конструктивните параметри на складово оборудване. Изчисляване на приемлив брой персонал и подемно оборудване. Определяне на оптималната информационна система. Одобрение на проекта. Готовата документация преминава през етапите на вътрешно и външно одобрение. Всяко желание на клиента се взема предвид и обсъжда. Проектът се финализира до постигане на пълно съответствие с изискванията на клиента, като се отчита действащото законодателство. Имайте предвид, че ние предоставяме техническа поддръжка за проекти на всички етапи.

Консултация, анализ на обекта, одобрение на проекта

Проектиране на стелажни системи. Притежавайки богат опит в успешната работа, ние разработваме проекти за стелажни системи с различна степен на сложност. Спазването на стандартизирани условия за проектиране и личните желания на клиентите е нашият основен принцип. Всички наши проекти са обмислени до най-малките подробности. Резултатът от нашата работа е рационалното използване на полезно пространство и складова територия. Монтаж на стелажни системи. При необходимост демонтираме стелажните системи в обекта на клиента, с последващо инсталиране на нови. Нашите майстори разполагат с голяма производствена база, която ни позволява да монтираме висококачествени стелажи. Броят на изчислените и инсталирани от нас системи се изчислява в хиляди единици. Актуална информация и цени за стелажи, ще намерите в сайта на 4storebg.