За нас. Ние сме не само доставчици на стелажни системи, ние сме експерти и можем да проектираме вашите нужди за съхранение с нашите оптимални решения. Нашите складови системи са правилният избор, ако търсите рентабилни, надеждни системи за съхранение. Або 2012 е спечелила доверието на много от утвърдените фирми с почтеност и професионализъм, поради изключителната си отдаденост към качеството,  етичните стандарти и обслужването на клиентите. Обслужваме местни и международни проекти. Ние предлагаме цялостен пакет от услуги, включително, стелажи, складова консултация и планиране, складова техника, инспекции на стелажи, оформление и редизайн, които поддържат бъдещо разширяване, доставка, монтаж, периодична поддръжка, последващо обслужване и гаранция.

За нас – Уникалност

Постигането на поставените цели по отношение на ръста на продажбите и увеличаването на печалбите на компанията, поддържането на стабилна позиция на пазара на продажби се постига чрез формиране на уникални предимства, характеризиращи дейността на компанията.

– Професионална търговска бизнес основа
– Широка гама от продукти и услуги на компанията
– Високи производствени възможности на компанията
– Интегриран подход за решаване на възложените задачи
– Установени контакти с доставчици на складово оборудване
– Непрекъснат стремеж към върхови постижения в иновациите
– Използване на висококачествени суровини – микролегирана стомана
– Широко покритие на потребителите както в регионален, така и от търговски сектор

За нас и за нашата мисия

Мисията, която се стремим да следваме всеки ден от нашата работа:
– Постигане на най-висок резултат при работа с потребител
– Проследяване на тенденциите в търсенето на складово стелажно оборудване
– Предлагане на функционални, безопасни продукти, които могат да решат поставените задачи за оптимизиране на процеса на съхранение на стоки в склад. Успехът в работата ни зависи от това колко компетентно и безопасно е организирана технологията за монтаж на стелажни системи за съхранение на стоки в склад. Нашите специалисти обръщат особено специално внимание на изискванията за безопасност на всички стелажни конструкции. На етапа на проектиране, специалистите от компанията отчитат всички технически характеристики на склада и предоставят няколко опции за стелажно оборудване. Този подход гарантира максимално качество и безопасност при монтиране на стелажни системи и бъдещите метални конструкции. Або 2012 е единствената компания в тази област, която проектира, доставя и монтира стелажни системи, използвайки технологията на западна компания. Ние сме единствената компания на българския пазар в тази област със сходен опит в проектирането, доставката и монтаж на оборудване от световен опит. Компанията внася стелажни системи от най-големите и модерни заводи в Европа. Ние разполагаме с цял парк от високоефективно оборудване, включително за проверка на качеството на стоманата, тестване на нови конструкции, проверка на качеството на готовите продукти, електронен контрол на профилната перфорация.