Home 9 Услуги 9 Гаранционни условия

Гаранционни условия – Гаранционният срок започва да тече от момента на доставка на стоката до Купувача. Гаранцията се предоставя за период от 10 години. Гаранционният срок за всеки продукт е посочен в спецификациите на продукта. Гаранционни условия. Гаранцията за продаваните продукти предвижда техния гаранционен ремонт или пълна или частична подмяна на подобен продукт. Решението да се замени с продукт, сходен по своите характеристики, се взема по споразумение с Купувача. Ако е невъзможно да се поправи или замени с подобен. Ако е невъзможно да вземете подобен продукт, продавачът връща на купувача средствата, платени за този продукт. Продавачът не носи отговорност за евентуални щети, причинени на друго оборудване или материали, обработващи стоките.

Гаранционни условия за стелажни системи

Продавачът не носи отговорност за съвместимост на компонентите с компоненти на трети страни. За всякакви загуби, като загуба на печалба, прекратяване на стопанска дейност, други парични разходи, свързани с използването или невъзможността да се използват закупените стоки. Гаранционна процедура. Ако по време на гаранционния период продуктът, който сте закупили от нас, има проблеми с монтирането или е повреден по вина на производителя, ние ще заменим продукта за подобен или ще върнем парите. За да получите гаранционно обслужване на продуктите, трябва да представите гаранционната карта на закупения продукт. Обръщаме вашето внимание на факта, че в случай на неспазване на горните условия, може да ви бъде отказано гаранционно обслужване. В случай на възможност на замяна, нашата компания извършва гаранционна подмяна на продукта в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на стоките и необходимите документи.

Call Now Button