Home 9 Услуги 9 Гаранционни условия

Гаранционни условия – Гаранционният срок започва да тече от момента на доставка на стоката до Купувача. Гаранцията се отнася само за територията на Република България. Продавачът осигурява гаранционна поддръжка на стоки, отказът на които е възникнал по негова вина или по вина на продавача. Гаранцията се предоставя за период от 2 седмици до 36 месеца, в зависимост от сервизната политика на продавача. Гаранционният срок за всеки продукт е посочен в спецификациите на продукта. Гаранционни условия. Гаранцията за продаваните продукти предвижда техния гаранционен ремонт или пълна или частична подмяна на подобен продукт. Решението да се замени с продукт, сходен по своите характеристики, се взема по споразумение с Купувача. Ако е невъзможно да се поправи или замени с подобен. Ако е невъзможно да вземете подобен продукт, продавачът връща на купувача средствата, платени за този продукт. Продавачът не носи отговорност за евентуални щети, причинени на друго оборудване или материали, обработващи стоките.

Гаранционни условия за стелажни системи

Продавачът не носи отговорност за съвместимост на компонентите с компоненти на трети страни. За всякакви загуби, като загуба на печалба, прекратяване на стопанска дейност, други парични разходи, свързани с използването или невъзможността да се използват закупените стоки. Гаранционна процедура. Ако по време на гаранционния период продуктът, който сте закупили от нас, има проблеми с монтирането или е повреден по вина на производителя, ние ще заменим продукта за подобен или ще върнем парите. За да получите гаранционно обслужване на продуктите, трябва да представите гаранционната карта на закупения продукт. Обръщаме вашето внимание на факта, че в случай на неспазване на горните условия, може да ви бъде отказано гаранционно обслужване. В случай на възможност на замяна, нашата компания извършва гаранционна подмяна на продукта в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на стоките и необходимите документи.

Размяна и връщане

Нашата гаранция е ограничена до стойността на Продукта по време на продажбата. Ние не възстановяваме разходите, свързани с демонтирането на повредения Продукт и инсталирането на нов. Гаранционният период за ремонтирания или заменен Продукт е равен на периода, останал до края на основния гаранционен период за Продукта. Всеки наш клиент, в рамките на 14 дни от датата на покупката, може да върне стоките, закупени от нашия магазин. При условие че всички норми, предвидени в Закона на България „За защита на правата на потребителите“ и други са спазени приложимите нормативни правни актове. За да върнете артикул, закупен от нашия магазин, моля, уверете се, че, продуктът не е бил използван и няма следи от употреба. Продуктите са напълно здрави и целостта на опаковката им не е нарушена. Запазени са всички етикети и фабрични маркировки. Продуктът не е поръчан по поръчка и има документ, потвърждаващ покупката на този продукт.

Гаранционни условия за стелажни системи

Гаранцията не покрива, стоките са повредени от Купувача в резултат на неправилна експлоатация или небрежно боравене. За стоки, които са инсталирани в нарушение на електрическите схеми и в разрез на монтажните размери. За нормално износване или изчерпване на ресурса на стоките, повреда поради непреодолима сила. При наличие на механични или термични повреди или деформации. В други случаи, предвидени от действащото законодателство на Република България. Когато Купувачът върне стоката, доставката на такава се извършва за сметка на Купувача и самостоятелно до склада на магазина на Продавача. Ако имате по-големи проблеми с връщането на артикула в магазина, моля потърсете управителя на фирмата за стелажи.

Гаранционни условия по възстановяване

Възстановяванията за платени стоки се извършват на лицето, което е платило стоките. Възстановяванията на средствата на купувача се извършват въз основа на неговото писмено заявление. Ако е предмет на процедурата, предвидена в този раздел и ако са изпълнени изискванията, предвидени в действащото законодателство на България. Средствата се връщат на Купувача в парична форма по разплащателната сметка, която е посочена от купувача в заявлението. Номер на банковата сметка на купувача, на която ще бъде извършено възстановяването. Купувачът няма право да откаже Стоките с добро качество. С индивидуално определени свойства и ако посочените Стоки са специално поръчани за Купувача от чужбина. При потвърждаване на покупката на Стоките по поръчка, продавача предупреждава Купувача за невъзможността да върне такива Стоки, ако те са с подходящо качество.